Shrimp Fra Diavlo

Shrimp Fra Diavlo

Shrimp Fra Diavlo

Regular price $12.99

Brown Rice: Calories: 328 - Protein: 36 - Fat: 3.9 - Carbs: 38 - Fiber: 4

Low Carb: Calories: 206 - Protein: 35 - Fat: 3 - Carbs: 10 - Fiber: 3.8

White Rice: Calories: 344 - Protein: 36 - Fat: 3.1 - Carbs: 43 - Fiber: 2